info@jahilo.ee
Kliendid

Hewlett Packard

Klient HP Eesti, teostaja Event Masters, ürituse juht Valdo Jahilo. Vastalapäeva-vastuvõtt Tallinna Botaanikaaias koos liu laskmise ning meeleoluka peoga, kus tänati kõiki HP Eesti kliente ning koostööpartnereid.