info@jahilo.ee
Kliendid

Viljandi Aken ja Uks

Klient Viljandi Akna ja Uksetehas, tellija Peoveski, läbiviija Valdo Jahilo.

Kliendiüritus Võrtsjärve ääres koos humoorika meeskonnakoolituse ning huumoriprogrammiga.